ექსპერტები ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი მტვირთავი ბაზრის პერსპექტივის მიმართ

ჩინური loader-ის ბაზრის წილი თანდათან კონცენტრირდება და ინდუსტრია ვითარდება სტაბილური სტრუქტურისკენ.ინდუსტრიაში რამდენიმე დომინანტი კომპანია დაიკავებს ბაზრის დომინირებას და მიიღებს დიდ მოგებას.ამჟამად, სხვადასხვა ინდუსტრია ინტენსიურად მუშაობს ტექნოლოგიურ ინოვაციებზე, ტექნოლოგიური პროგრესის სიჩქარე ჩქარდება და თითოეული საწარმოს კონკურენტუნარიანობა ასევე მუდმივად უმჯობესდება.

ჩამტვირთავი ინდუსტრიისთვის, ამ წლის ორი სესიის შემდეგ შესაბამისი პოლიტიკის განხორციელება და სამთო ინდუსტრიაში მოთხოვნის საერთო გაუმჯობესება რეალურ კარგ შესაძლებლობებს მოუტანს.ურბანიზაციის მასშტაბის სწრაფმა განვითარებამ ჩემს ქვეყანაში, ცენტრალური მთავრობის ინვესტიციების მუდმივმა ზრდამ სოფლის გზების მშენებლობაში, სასოფლო-სამეურნეო მიწების წყლის კონსერვაციასა და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესყიდვის სუბსიდირებამ გააფართოვა ბაზრის მოთხოვნა მტვირთავ პროდუქტებზე.

ცნობილია, რომ შიდა მცირე მტვირთავების ბაზრის წილი 10%-ზე ნაკლებია.ბოლო წლებში ჩემი ქვეყნის მცირე მტვირთავების ბაზარი სწრაფად განვითარდა, რომელიც ძირითადად მდებარეობს სოფლად და ქალაქ-სოფლად.ჩემს ქვეყანაში ურბანიზაციის დაჩქარებასთან ერთად, იზრდება მოთხოვნა მცირე მტვირთავებზე სასოფლო-სამეურნეო მიწების წყლის კონსერვაციაში, გზის მშენებლობასა და საცხოვრებლის მშენებლობაში პატარა ქალაქებში.

ცენტრალური მთავრობა მუდმივად ზრდიდა სუბსიდიებს ფერმერებისთვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, რამაც გამოიწვია სოფლის მეურნეობის წარმოებასა და მშენებლობაზე ადაპტირებული მცირე მტვირთავების სწრაფი შეღწევა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ინდუსტრიაში.2009 წლიდან მთავრობამ გაზარდა სუბსიდიები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისა და აღჭურვილობისთვის და 10 მილიარდ იუანზე მეტი ინვესტიცია ჩადო მანქანების შესყიდვის სუბსიდიებში.2010 და 2011 წლებში მან მიაღწია შესაბამისად 15,5 მილიარდ იუანს და 17,5 მილიარდ იუანს, ხოლო 2012 წელს მიაღწია 21,5 მილიარდ იუანს, რაც წლიურმა ზრდამ 22,90% შეადგინა.შესყიდვის სუბსიდირების პოლიტიკამ აღძრა ფერმერების ენთუზიაზმი მანქანების შესაძენად და სტიმული მისცა ისეთი სასოფლო-სამეურნეო სამშენებლო ტექნიკის განვითარებას, როგორიცაა მცირე მტვირთავი.

დარგის ზოგიერთი ექსპერტი თვლის, რომ შარშანდელი მტვირთველის განვითარების მონაცემებიდან და მთელი სამშენებლო ტექნიკის განვითარების ტენდენციიდან ვიმსჯელებთ, მტვირთავის ინდუსტრიას წელს პერსპექტიული ბაზრის პერსპექტივა აქვს და მოსალოდნელია შემდგომი ზრდის მიღწევა.


გამოქვეყნების დრო: მაისი-16-2022

მოითხოვეთ ინფორმაცია დაგვიკავშირდით

 • ბრენდები (1)
 • ბრენდები (2)
 • ბრენდები (3)
 • ბრენდები (4)
 • ბრენდები (5)
 • ბრენდები (6)
 • ბრენდები (7)
 • ბრენდები (8)
 • ბრენდები (9)
 • ბრენდები (10)
 • ბრენდები (11)
 • ბრენდები (12)
 • ბრენდები (13)